INTERNATIONAL SHURIWAY KARATE & KOBUDO SOCIETY

 

BIOGRAPHIES OF MASTERS & INSTRUCTORS PAST & PRESENT

If you would like to add your instructor or a masters biography to our website please contact us.


Past
Steve Arneil
Vernon Bell
Chosin Chibana
Teruo Chinen
Ronnie Colwell
Vincent Cruz
Fumio Demura
Keinosuke Enoeda
Gichin Funakoshi
Chōmo Hanashiro
Mitsusuke Harada
Teruo Hayashi
Seiko Higa
Yuchoku Higa
Kanyro Higaonna
Ankoh Itosu
Manzo Iwata
Kanki Izumigawa
Hirokazu Kanazawa
Shigeru Kimura
Hiroshi Kinjo
Yasuhiro Konishi
Shogo Kuniba
Kenji Kusano
Chotoku Kyan
Angel Lemus
Kenei Mabuni
Kenwa Mabuni
Kenzo Mabuni
Sokon Matsumura
Chojun Miyagi
Choki Motobu
Shoshin Nagamine
Masatoshi Nakayama
Yoshinao Nanbu
Hidetaka Nishiyama
Seifuku Nitta
Teruyuki Okazaki
Hironori Ohtsuka
Mas Oyama
Ryusho Sakagami
Zenryo Shimabukuro
Taira Shinken
Tatsuo Suzuki
Chojiro Tani
Seiki Toma
Kanbun Uechi
Kentsu Yabu

line image

Present
Yoshimitsu Akamine
Adam Carter
Noel Carter
Kenyu Chinen
Doug Exum
Roy Fox
Sadatomo Harada
Ryuji Hayashi
Minoru Higa
Morio Higaonna
Tetsuhiro Hokama
Chris Hoshiyama
Masaaki Ikemiyagi
Yasunari Ishimi
Genzo Iwata
Simon Keegan
Fuse Kise
Kozo Kuniba
Patrick McCarthy
Roger Mills
Tadashi Nakamura
Terry O'Neill
Sadaaki Sakagami
Shoko Sato
Del Saito
Bob Sergent
John Sells
Zenpo Shimabukuro
Kiyohide Shinjo
Phil Snewin
Katsumi Tamaki
Hidemi Tamayose
Keiji Tomiyama
Ryozo Tsukada
Yasuhiro Uema
Frank Williams
Meitatsu Yagi

Biography kanji image
[ top ]